CD-Recensie: “Maria Antifonen”

CD-Recensie: “Maria Antifonen”
Kerk & Muziek, 59e jaargang, Nr. 1 januari/februari 2010

”Orgel- en koormuziek uit de Grote of Andreaskerk te Hattem”

door Anje de Heer

In 2002 werden in het archief van Hattem twee Maria-antifonen en een Mariahymne uit 1523 teruggevonden. Hoe de muziek in Hattem precies heeft gefunctioneerd is niet bekend, maar op grond van de algemene liturgische praktijk zijn daar wel conclusies over te trekken. En zo vormen deze drie Mariagezangen de kern van een cd die Harm Jansen opnam, als dirigent van Cappella Neerlandica en als organist. ”Ista est speciosa”, naar Hooglied 6:9, wordt hier gecombineerd met Psalm 147, gereciteerd op een gregoriaanse psalmtoon. ”Nigra sum sed formosa”, Hooglied 1:5-6, omlijst naar oud gebruik Psalm 122, eveneens gregoriaans. Het ”Ave Regina celorum”, in een bepaalde periode van het kerkelijk jaar gezongen als afsluiting van de completen, wordt hier zelfstandig gezongen. Rond deze vocale muziek is het programma verder uitgebouwd met orgelwerken, waaronder het ”Ave maris stella” van Nicolas de Grigny, ”Maria zart” van Arnold Schlick en de Lofzang van Maria op de Geneefse melodie. Daarbij komen enkele zelfstandige orgelwerken (Giovanni Gabrieli, Rossi) en muziek rond de melodie ”la Monicha” – de kloosterlinge (een meisje dat Maria’s hulp nodig heeft). De beide Hattemse orgels lenen zich prachtig voor deze muziek, vooral het 16de-eeuwse koororgel. Over de keuze om in het programma ook Geneefse melodieën op te nemen, kun je op grond van stijl twisten, vooral bij Psalm 122, maar het totaal is zeer de moeite waard, vanwege het bijzondere karakter van de Maria-antifonen enerzijds en vanwege de kwaliteit van het orgelspel anderzijds.

Voor meer informatie zie Orgel- en Koormuziek uit de Grote of Andreaskerk te Hattem

Comments are closed.

Laat Muziek Spreken.