Johann Hermann Schein: Israelsbrünnlein

Vrijdag 26 Augustus | 20.30 uur|
Grote of Andreaskerk, Hattem
Johan Hermann Schein: Israelsbrünnlein

Koor: Cappella Neerlandica
Continuo, chitaronne: Elly van Munster
Dirigent/organist: Harm Jansen

Johann Hermann Schein was één van de meest beroemde voorgangers van Bach als Thomascantor te Leipzig. Hij was sterk beïnvloed door de Italiaanse muziek en was van de Duitse componisten uit die periode beslist één van de meest expressieve en uitbundige. Zoals de titel al aangeeft, heeft Schein voor zijn geestelijke madrigalen geput uit de bron van Israël, de Joodse bijbel, het Oude Testament. Van de 26 composities zijn er 23 gebaseerd op teksten uit het Oude Testament, één op een tekst uit Jezus Sirach en twee teksten zijn van Schein zelf. Al deze teksten heeft hij, zoals hij in zijn voorwoord vermeldt, getoonzet op de Italiaanse manier. Daardoor worden de teksten door Schein op een zeer expressieve manier getoonzet, hetgeen de verstaanbaarheid van deze teksten zeer ten goede komt.

De Duitse musicoloog Friedrich Blume verwoordt het als volgt: Het hoogbarokke Italië leverde de middelen; het ideeëngoed werd door het Lutheranisme verschaft.. Zo ontrolt zich een fascinerend schouwspel voor onze ogen . We zien protestante musici geworteld in hun eigen traditie vanuit een Lutherse geest wereldse en kerkelijke muziek uit Italië omsmeden: een klankgeworden Lutherse belijdenis.

Comments are closed.

Laat Muziek Spreken.