Matthias Josephus Hubertus Beltjens

Matthias Josephus Hubertus Beltjens heeft zich vooral onsterfelijk gemaakt als de componist van de melodie In ‘t groene dal, in ‘t stille dal. Jos Beltjens stamde uit een gegoede familie van klein industriëlen. Daardoor was hij in de gelegenheid om op 15-jarige leeftijd te gaan studeren aan het conservatorium te Luik. In 1839 studeerde hij aan het conservatorium te Brussel compositieleer bij de gerenommeerde theoreticus F. J. Felis. Naast zijn werkzaamheden in Roermond bleef componeren zijn grote liefde. Dat hij ook andere werken geschreven heeft is weinig bekend. Curieus is een strijdlied dat Beltjens op een tekst van J.R. van der Lans schreef onder de titel “Roepstem voor den Bond tot afschaffing der Conscriptie”, ofwel afschaffing van de door Napoleon ingevoerde dienstplicht.

Hij schreef o.a. 75 Franse, Duitse en Nederlandse liederen, romances, ballades en “Harmonische und Melodische Skizzen”. Al deze werken werden uitgegeven door de destijds prestigieuze uitgeverij Schott Frères in Parijs, Brussel, Mainz en Londen.

Dat zijn kwaliteiten hoog werden aangeslagen, mag blijken uit het feit, dat zijn “Modulationen in den alten Kirchentonarten” en zijn “24 Orgelstücke in den alten Kirchentonarten” onder goedkeuring van het Koninklijke Beierse Ministerie voor Cultuur werden voorgeschreven als verplichte werken op alle Beierse normaal- en kerkelijke scholen, muziekscholen en seminaries. Ook stichtte hij in Roermond een mannen-zangvereniging onder de naam Liederkrans. Uit dit koor zou het Koninklijk Roermonds Mannenkoor ontstaan. Verschillende composities van Beltjens vonden een ruime verspreiding via de catalogus van de Deutsche Cäcilien Verein. De op deze CD gezongen werken voor mannenkoor zijn afkomstig uit een bijlage van het Gregoriusblad, augustus 1879. Ze ademen de sfeer van het Cecilianisme, een stroming die katholieke kerkmuziek proclameerde, gebaseerd op het Gregoriaans en de Palestrina-stijl, met weinig chromatiek en niet of nauwelijks gebruik van instrumenten.

Zie ook: